ชัตเตอร์ปลี่ยนอารมณ์ภาพเปลี่ยน

เรียนรู้การใช้ความเร็วชัตเตอร์ เพื่อในการสร้สงภาพที่แตกต่าง ซึ่งความเร็วชัตเตอร์สามารถเปลี่ยนอารมรณ์ภาพในการถ่ายภาพวัตถุเดียวกัน https://youtu.be/SUdg7QdEiUU

“18+1 ท่าโพสต์ผู้ชาย”

สำหรับท่าโพสต์ผู้ชาย ที่พี่จืดดนำเสนอนี้ มีตั้งแต่ท่าที่เห็นตามทั่วไป เห็นในหนังสือแฟชั่นครับ และเช่นเคยได้นายแบบ "ชาวสวนหล่อ" มาเป็นแบบให้ ... ลองเอาไปถ่ายกันดู หรือกระซิบนางแบบข้างๆ ช่วยถ่ายให้หน่อยก็ได้รับ 1 “สองมือล้วงกระเป้า”  ยืนในแบบสบายๆ มือทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงด้านหน้า โดยให้นิ้วโป้งโผล่และยกไหล่ข้างหนึ่งให้สูงกว่าเล็กน้อย แม้ดูจะเป็นท่าที่เห็นบ่อยๆ แต่ดูเหมือนว่าสร้างความมั่นใจให้ท่านชายเป็นพิเศษ และข้อสำคัญในท่านี้ คุณลองถ่ายอยู่กับท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ จะทำให้คุณดูผ่อนคลายเป็นอย่างมาก 2 “เท้าเอวไว้ก่อน” ท่านี้เรียกได้ว่านึกอะไรไม่ออกให้เท้าเอวไว้ก่อน แต่มันก็ทำให้คุณผู้ชายดูมีเสน่ห์ไม่น้อยเชียวครับ ข้อสำคัญอย่างเอามือเท้าเอวสองข้าง เพราะจะดูกำลังไม่พอใจ เป็นเจ้าบงการณ์อะไรสักอย่างและดูไม่แมนเอามากๆ ส่วนช่างภาพก่อนกด                         ...

ทำความรู้จักกับเลนส์ Fix

“เลนส์ Fix ไม่ใช่แค่เลนส์ 50mm” มีความเข้าใจผิดกันพอสมควร ทั้งที่ได้ยินกันและพี่จืดถูกถามในเรื่องนี้บ่อยๆ กับความเข้าใจว่าเลนส์ FiX คือเฉพาะเลนส์ 50 mm เท่านั้น แต่ความจริงคำว่าเลนส์ Fix หรือ Prime Lens หมายถึงประเภทเลนส์ที่มีค่าทางยาวโฟกัสเดี่ยว ซึ่งมีอยู่ในทุกกลุ่มของเลนส์ทั้งเลนส์ไวค์ และเลนส์เทเลโฟโต้ เช่น 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 200mm, 500mm เป็นต้น โดย เลนส์ Fix (เลนส์เดี่ยว) เป็นเลนส์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสเลนส์ได้ เวลาถ่ายภาพ หากจัดองค์ประกอบที่ต้องการให้ภาพใกล้หรือไกล ก็ต้องอาศัยการเดินเข้าใกล้หรือถอยห่างออกมา เลนส์ในประเภทนี้มีการผลิตมาใช้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นกล้องถ่ายภาพ จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการผลิต พัฒนาคุณภาพ และนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน ส่วนเลนส์ 50 mm ก็เป็นหนึ่งเลนส์Fix ที่มีทางยาวโฟกัสเดียว หรือเราจะเรียกว่าเลนส์นอร์มอลขนาด 50 mm โดยใช้กับกล้องDSLR และMirrorless...

การใช้โหมดวัดแสง

หลักการวัดแสงของกล้องถ่ายภาพ จะใช้หลักเทียบแสงพอดีที่ค่าเท่ากลาง 18 เปอร์เซ็นต์เป็นค่ากลางในการวัดแสง กล้องพยายามทำให้ทุกอย่างให้มีค่าเท่ากลาง จึงส่งผลต่อภาพถ่ายที่มีค่าแสงมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเท่ากลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพบเจอ จนทำให้ภาพถ่ายออกมาไม่ได้แสงพอดีตามต้องการ กล้องถ่ายภาพจึงออกแบบระบบวัดแสงเพื่อใช้ตามสภาพแสงที่แตกต่างกัน https://www.youtube.com/watch?v=ZpFzJmyrNng สิ่งที่ควรรู้ : เรียนรู้การใช้โหมดวัดแสง 3 ระบบ ที่มีอยู่ในกล้อง เพื่อในการเลือกใช้โหมดวัดแสงที่เหมาะสมกับสถานณ์การที่แตกต่างกัน โหมดที่ใช้ :  ใช้ได้ทุกโหมด P, A (AV), S (TV), M เลนส์ที่เหมาะสม : ทุกช่วงเลนส์เช่น 24-105mm        18-55mm เป็นต้น แบบฝึกหัด : กำหนดเลือกถ่ายภาพ 3...

เทคนิค การเลือกฉากหลัง (Background)

ในการจัดองค์ประกอบภาพ ฉากหลังเป็นส่วนสำคัญทำให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจ และยังเสริมให้วัตถุแบบหลักมีคุณค่าและสามารถเล่าเรื่องได้จากฉากหลัง แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ถ่ายภาพไม่เลือกฉากหลังที่ดีพอ มันก็ทำให้ภาพถ่ายดูด้อยเช่นกัน https://www.youtube.com/watch?v=_JJm2vpT350 สิ่งที่ควรรู้ :เรียนรู้การใช้การสร้างฉากหลัง ที่เสริมให้ภาพเด่นและสร้างเรื่องราวให้กับภาพ ข้อสำคัญฉากหลังจะต้องไม่ทำให้แบบวัตถุหลักดูด้อยจนภาพถ่ายออกมาไม่น่าสนใจ โหมดที่ใช้ : A (AV), M เลนส์ที่เหมาะสม : ทุกช่วงเลนส์ แบบฝึกหัด : ฝึกการถ่ายด้วยการใช้ฉากหลังที่ดูเรียบง่าย แต่แบบมีความโดดเด่น และการใช้ฉากหลังที่หลากสีจนขับให้ภาพดูน่าสนใจ แต่ข้อสำคัญวัตถุแบบจะต้องดูไม่กลมกลืนไปกับสีสันของฉากหลัง ควรใส่ชุดโทนสีที่อ่อนกว่า นอกจากนี้ผู้ฝึกถ่ายภาพ อาจจะลองหาฉากหลังที่บอกเล่าเรื่องของสถานที่ได้โดยเพียงแค่มองภาพ ซึ่งฉากหลังลักษณะนี้จะช่วยทำให้ภาพเสริมคุณค่าของภาพได้อย่างมาก  

เข้าใจหลักการใช้จุดตัด 9 ช่อง

การจัดองค์ประกอบในแฟรมสี่เหลี่ยมของกล้อง อาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ เพราะไม่รู้ว่าจะวางวัตถุแบบไว้ตรงไหน และการทำให้ภาพสมดุลเหมาะสม เป็นพื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ข้ามไปไม่ได้ https://www.youtube.com/watch?v=vn3OCIlusGY สิ่งที่ควรรู้ : การวัดสัดส่วนของแบบเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพต้องทำความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบเพื่อให้ได้สัดส่วนและความสมดุลภาพที่ลงตัว โดยใช้หลักสร้างความสมดุล “จุดตัดเก้าช่อง” โหมดที่ใช้ :  ใช้ได้ทุกโหมด P, A (AV), S (TV), M เลนส์ที่เหมาะสม : เลนส์ช่วงกลางหรือเลนส์คิท เช่น           24-105mm, 18-55mm เป็นต้น แบบฝึกหัด : ให้กำหนดเส้นแบ่งพื้นที่ออกเป็น3 ส่วนทั้งบน-ล่างเท่าๆ กัน จนเกิดเป็นเส้นตัดกัน (กล้องหลายรุ่นสามารถเลือกฟังค์ชันแสดงเส้นจุดตัดเก้าช่องได้) ...

เทคนิค การใช้เลนส์ (Lens)

เลนส์ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพื่อส่งผ่านในการบันทึกภาพ และเลนส์ให้ผลของภาพที่แตกต่างกันตามทางยาวโฟกัสที่ไม่เหมือนกัน เช่น เลนส์มุมกว้างหรือทางยาวโฟกัสสั้น จะทำให้มุมรับภาพที่กว้างกว่าเลนส์        เทเลโฟโต้หรือเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงส่งผลต่อขนาดและสันส่วนของวัตถุแบบในภาพ https://www.youtube.com/watch?v=OJer-cXbPhI สิ่งที่ควรรู้ เรียนรู้ถึงความแตกต่างของระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ ที่ส่งผลต่อการจัดองค์ประกอบภาพ และอารมณ์ภาพที่        แตกต่างกัน โหมดที่ใช้ : ทุกโหมดถ่ายภาพ A (AV),S(TV),(TV) และ M  เลนส์ที่เหมาะสม : เลือกเลนส์ทางยาวโฟกัสที่กว้างและเลนส์ทางยาวโฟกัสที่แคบที่สุด เท่าที่คุณมี แบบฝึกหัด : ให้ถ่ายภาพด้วยเลนส์ระหว่างเลนส์ทางยาวโฟกัสกว้าง(Wide Angle Lens) กับเลนส์ทางยาวโฟกัสแคบหรือสูง (Telephoto Lens) แล้วเปรียบเทียบกัน...

เทคนิค ถ่ายภาพฉากหลังโบเก้(Bokeh)

การเกิดโบเก้ คือการทำให้ฉากหลังที่เบลอจนหลุดจากระยะโฟกัส และเกิดการหักเหกับแสงบริเวณฉากหลัง จนเกิดเป็นดวงกลมแสงระยิบระยับจนดูแปลกตา  การเกิดดวงโบเก้สามารถเกิดขึ้นได้จากแสงธรรมชาติและแสงไฟประดับ https://www.youtube.com/watch?v=7YvdM8gkNHs สิ่งที่ควรรู้ :การเกิดโบเก้ประกอบไปด้วย 3ปัจจัยหลักคือ การเปิดรูรับแสงกว้าง เลนส์ทางยาวโฟกัสสูง และระยะวัตถุแบบที่ห่างจากฉากหลังมากที่สุด       โหมดที่ใช้ : A (AV), M เลนส์ที่เหมาะสม : เลนส์ 50mm, 85mm, 200mm เป็นต้น แบบฝึกหัด: ให้ผู้เรียนกำหนดจุดที่จะถ่ายภาพที่ให้ฉากหลังเป็นดวงไฟประดับ จากนั้นให้นางแบบยืนห่างฉากหลังออกมา จากนั้นเลือกจัดองค์ประกอบระดับครึ่งตัวขึ้นไป ด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงพร้อมกับเปิดรูรับแสงกว้างที่สุดเท่าที่เลนส์มี และตั้งกล้องบนขาตั้ง เพื่อลดการใช้ความไวแสง (ISO) เกินไป  สุดท้ายปรับโฟกัสชัดที่ตัวแบบ ซึ่งจะทำให้ฉากหลังเบลอจนเกิดเป็นวงกลมแสงตามต้องการ

ต้มทะเล ให้เดือดให้เปื่อย

เทคนิคถ่ายภาพ : ต้มทะเล...ให้เดือดให้เปื่อย ผมไม่ได้เอาอะไรไปต้มทะเลทั้งอ่าวหรือมหาสมุทรอะไรหรอกครับ ซึ่งแบบนั้นก็คงทำไม่ได้อยู่ดี แต่ผมกำลังหมายถึงหรือการแนะนำเทคนิคการสร้างภาพถ่ายภาพทะเลในแบบ 2 เทคนิค 2 อารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราคงเคยเห็นภาพ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกที่ท้องน้ำทะเลดูนุ่มนวลราวสายหมอกตัดกับสีสัน (แสงระเบิด) ของท้องฟ้า และอีกภาพที่คลื่นน้ำทะเลกระทบหินที่แตกกระจายพุ่งขึ้นราวกับน้ำเดือด สิ่งที่เกิดขึ้นในทั้ง2 ภาพนี้เกิดจากการใช้ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) ที่แตกต่างกัน “ชัตเตอร์เปลี่ยนอารมณ์ภาพเปลี่ยน ครับ” ...ถ่ายอย่างไร มีเทคนิคอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ เทคนิค การ ถ่ายรูป "ต้มทะเลด้วย ความเร็วชัเตอร์สูง (High Shutter Speed)" เริ่มต้นด้วยการหาโลเคชั่นที่พอเหมาะ จะต้องมีโขดที่โดดเด่น อยู่บริเวณชายหาด มีสภาพแวดล้อมที่ลงตัว โดยเฉพาะฉากหลัง...

เทคนิคการใช้รูรับแสง

รูรับแสงเป็นส่วนสำคัญในขบวนการถ่ายภาพ ทำหน้าที่ควบคุมแสงที่ผ่านเข้ามายังเลนส์และกระทบสู่เซ็นเซอร์รับภาพอีกที นอกจากนี้รู้รับยังส่งผลต่อความชัดลึกของภาพ (Depth of field)  ที่ทำให้ภาพถ่ายมาความแตกต่างกัน ขนาดของรู้รับแสง เช่น (รูรับแสงกว้าง) f1.4,2.8,f4 เป็นต้น (รูรับแสงแคบ) f11,f16,f22 https://www.youtube.com/watch?v=8ZIvbVUU1q0 สิ่งที่ควรรู้ : เรียนรู้เรื่องการใช้รูรับแสง ซึ่งรูรับแสงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความชัดลึกของภาพ รูรับแสงกว้าง จะให้ภาพที่ชัดตื้น รูรับแสงแคบจะทำให้ภาพชัดลึก โหมดที่ใช้ :  A (AV), M เลนส์ที่เหมาะสม : เลือกช่วงเลนส์ในทางยาวโฟกัสเดียวกัน เช่น 50mm, 70mm,100mm เป็นต้น แบบฝึกหัด : ทดลองใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสเดียวกันและในตำแหน่งตั้งกล้องเดียวกัน แล้วลองเปิดรูรับแสงกว้างสุด...

บทความยอดนิยม