ความเร็วชัตเตอร์ทำหน้าที่กำหนดเวลาให้แสงลงบันทึกสู่เซ็นเซอร์รับภาพ ซึ่งเริ่มต้นมีหน่วยวัดเป็นวินาที เช่น 1 วินาที, 1/2, 1/8,1/30,1/60,1/200 เป็นต้น ยิ่งตัวเลขสูงยิ่งทำให้ชัตเตอร์ทำงานเร็ว นอกจากนี้ชัตเตอร์ยังส่งผลต่อการเคลื่องไหวของวัตถุแบบอีกด้วย

สิ่งที่ควรรู้ : เรียนรู้การใช้การความเร็วชัตเตอร์ ที่มีผลต่อการสั่นไหวของภาพและการเคลื่อนไหวของวัตถุแบบ  โดยผู้เรียนสามารถฝึกการใช้และควบคุมความเร็วชัตเตอร์สูงและชัตเตอร์ต่ำ

1/4 sec

โหมดที่ใช้ :  S (TV), M                                       เลนส์ที่เหมาะสม : ช่วงเลนส์ทางยาวโฟกัสกว้าง เช่น 35mm 28mm และ24mm เป็นต้น

แบบฝึกหัด : หาแบบวัตถุที่เคลื่อนไหว เช่น รถวิ่ง คนปั่นจักรยาน หรือตามตัวอย่างในภาพ คือน้ำตก โดยให้

1/640 sec

ถ่ายภาพใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงที่ 1/500sec หรือมากกว่า และความเร็วชัตเตอร์ต่ำที่ 1/4sec หรือน้อยกว่า จะทำให้เห็นความแตกต่างกัน ตามตัวอย่างในภาพ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here