เลนส์ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพื่อส่งผ่านในการบันทึกภาพ และเลนส์ให้ผลของภาพที่แตกต่างกันตามทางยาวโฟกัสที่ไม่เหมือนกัน เช่น เลนส์มุมกว้างหรือทางยาวโฟกัสสั้น จะทำให้มุมรับภาพที่กว้างกว่าเลนส์        เทเลโฟโต้หรือเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงส่งผลต่อขนาดและสันส่วนของวัตถุแบบในภาพ

สิ่งที่ควรรู้

เรียนรู้ถึงความแตกต่างของระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ ที่ส่งผลต่อการจัดองค์ประกอบภาพ และอารมณ์ภาพที่        แตกต่างกัน

ช่วงเลนส์n85mm
ช่วงเลนส์ 24mm

โหมดที่ใช้ : ทุกโหมดถ่ายภาพ A (AV),S(TV),(TV) และ M 

เลนส์ที่เหมาะสม : เลือกเลนส์ทางยาวโฟกัสที่กว้างและเลนส์ทางยาวโฟกัสที่แคบที่สุด เท่าที่คุณมี

แบบฝึกหัด : ให้ถ่ายภาพด้วยเลนส์ระหว่างเลนส์ทางยาวโฟกัสกว้าง(Wide Angle Lens) กับเลนส์ทางยาวโฟกัสแคบหรือสูง (Telephoto Lens) แล้วเปรียบเทียบกัน 1.เริ่มต้นด้วยการตั้งกล้องถ่ายในตำแหน่งเดียวกันแล้วใช้การเปลี่ยนเลนส์ทางยาวโฟกัสกว้าง 1 ภาพและเลนส์ทางยาวโฟกัสสูง 1 ภาพ เพื่อนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน  ผลที่ได้ เลนส์ทางยาวโฟกัสกว้างจะทำให้วัตถุที่อยู่หน้ามีขนาดกว้างขึ้น เลนส์

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here