วัดพระธาตุเขาน้อย

สักการะพระธาตุเขาน้อย ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันนิฐานว่า พระธาตุสร้างขึ้นสมัยเจ้าปู่เข็ง เมื่อพ.ศ. 2030 และตรงลานด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรพร้อมอิ่มเอม ข้างบนนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองน่าน มองเห็นได้อย่างกว้างไกลสวยงามมากทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น

ถ่ายรูป ยังไง ให้ สวย

เรียน ถ่าย ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here