วัดมิ่งเมือง

วิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาตระกูลช่างเชียงแสน มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองน่าน ซึ่งอยู่ภายในศาลาจัตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์ มีชื่อเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เรียน ถ่าย ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here